لەنێو كۆڵانەكانی شاردا

پیاسەیەك بەنێو یادەكانت دەمگێڕێ

بیری بەیانێك دەكەم تا بۆنی

هەناسەكانت هەڵمژم

تاسەی دەمەو عەسرێك دەكەم تا

هەست بەجێژی دەستگرتنێكت

بكەم

كە خۆر تاڵەكانی كۆدەكاتەوە دڵم بۆ

شەو دەچێ ...

ئەستێرەكان چراكەیان داگیرساندوە!

مانگ هێشتا ئاوانەبووە

بەڵێنیانداوە سەگوزشتەی شەوی

عاشقێكمان بۆدەگێڕنەوە.

با ئێمەش بینە هاودڵی یەك

غەمی ئەم رۆژگارە لەبیر بكەین

داستانێك بەو شەوە ببەخشین

من كراسەكەم لەگوڵە نازنازێك

چنیوە 

پەنجەكانم بەخەنە سووركردووە

كاسەی شەوچەرەكەم لەنوقڵی ماچ

پڕكردووە 

جاڕێك بەدەووری خۆمان بكێشە،

من نیازم بەخەوی سەر باسكی تۆیە

تۆش هەر چ نەبێت شەڕی ماچێكمان

پێ بفرۆشە!

 

هاڤان